KONKURS Z ZAKRESU EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO W RAMACH BO – UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA

17 marca 2021

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 172/21 z dnia 9.03.2021 r. zmienił Uchwałę nr 65/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” oraz powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert. Zmiana Uchwały, wynika ze zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przyjętego uchwałą nr 142/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 lutego 2021 r.

 
    
WYŚLIJ SUGESTIĘ