Mamy to!

15 lipca 2022

Dziś poznaliśmy odpowiedź na kolejne pytania odnośnie VI edycji Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”. Otóż w głosowaniu na przełomie sierpnia i września weźmie udział 139 projektów zadań! Tyle inicjatyw zyskało aprobatę Zespołu ds. realizacji Budżetu Obywatelskiego.

Prezentujemy Państwu wykaz projektów dopuszczonych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok oraz wykaz projektów, którym się to niestety nie udało, a także zestawienie projektów zadań wycofanych na etapie oceny merytorycznej przez ich pomysłodawców:

WYKAZ PROJEKTÓW ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA w ramach BO 2023 „ŁÓDZKIE NA PLUS”

WYKAZ PROJEKTÓW ZADAŃ NIEDOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA w ramach BO 2023 „ŁÓDZKIE NA PLUS”

LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ WYCOFANYCH PRZEZ AUTORÓW w ramach BO 2023 „ŁÓDZKIE NA PLUS”

 

Ostateczna lista zadań dopuszczonych do głosowania pojawi się po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań, które można wnosić do 22 lipca br.

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem projektów, których autorzy już dziś mogą zacząć planować akcję promocyjną, tak ważną w kontekście głosowania 😁