Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

25 marca 2021

Kolejne zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” czekają na realizatorów! Kwota do rozdysponowania w konkursie to 151 500,00 zł.

Zadania:

  • Powiatowy Konkurs Wiedzy „Żołnierze Wyklęci”
  • „Złoczewskie dzieci tropem historii”
  • „Monografia z okazji 25-lecia odrodzonych szkół pijarskich w Łowiczu”
  • „Wskocz do Hubalczyków na żywą lekcję historii”

Oferty można składać do 15 kwietnia 2021 roku do godz. 16.00.

Ogloszenie

WYŚLIJ SUGESTIĘ