Wracamy dla Was

13 lipca 2020

Samorząd Województwa Łódzkiego wznowił czwartą edycję Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS, która wcześniej została wstrzymana z powodu pandemii koronawirusa. Pula przeznaczona na pomysły mieszkańców to 6 milionów złotych.

 

 

 

 

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, w ramach budżetu obywatelskiego wyodrębniona została pula wojewódzka oraz 24 pule powiatowe. Mieszkańcy regionu mogli zgłaszać zadania wojewódzkie o charakterze inwestycyjnym i remontowym oraz zadania powiatowe, nieinwestycyjne. Zgłaszane projekty mogły dotyczyć zadań o charakterze: sportowym, bezpieczeństwa publicznego, turystycznym, z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, rehabilitacji zdrowotnej, z zakresu upowszechniania folkloru związanego z  regionem oraz upowszechniających kulturę w nawiązaniu do historii województwa i pamięci historycznej.

Zgłoszone zadania zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. Ostateczny wykaz projektów dopuszczonych do głosowania zostanie udostępniony na naszej stronie do dnia 31 lipca 2020 r.

Głosowanie odbędzie się między 7-18 września 2020 r.

Do realizacji przyjęte zostaną te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w danej puli. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2021 roku.

 

Pełny aktualny harmonogram Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS znajdziecie 
Harmonogram

Przedstawiamy listę zgłoszonych zadań do IV edycji Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS 
_Lista-zgłoszonych-projektów-do-BO-2021

Można też skontaktować się z pracownikami zajmującymi się budżetem obywatelskim za pośrednictwem skrzynki pocztowej bo@lodzkie.pl lub Messengera https://www.facebook.com/BudzetObywatelskiLodzkie/

WYŚLIJ SUGESTIĘ