Dbamy o Ptaki

12 października 2020
Dbamy o Ptaki to zadanie realizowane w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS.
 
 
Celem zadania jest edukacja przyrodnicza i rozpowszechnianie zainteresowania otoczeniem, w którym żyje lokalna społeczność.  W wyniku postępujących zmian związanych z wycinaniem starych drzew oraz likwidacją zadrzewień śródpolnych, wiele gatunków ptaków nie znajduje miejsc lęgowych. Tym samym istnieje realne zagrożenie ich wyginięciem lub zmniejszeniem populacji. Zmianom tym można zapobiec poprzez budowę skrzynek lęgowych, karmników np. dla kuropatw i bażantów.
 
Edukacja dzieci ze szkół w tym zakresie uwrażliwi je i pokaże skalę problemu na przyszłość. Projekt zakłada wykonanie 200 budek lęgowych i 20 karmników dla ptaków podczas warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych.
 
Uczniowie ze szkół podstawowych z Gmina Maków i Gmina Godzianów już zbudowali budki lęgowe.
 
Zachęcamy do obejrzenia filmu jak podczas prac bawią się uczestnicy.
 
Film znajdziecie —> tutaj
 
Autorem filmu jest Stowarzyszenie Agroturystyczne Zwierzyniec Królewski 

 

 

 

WYŚLIJ SUGESTIĘ