Zgłoś projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

Aktualności

Konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej w 2024 roku
Czternasty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej w 2024 r. – BO „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 577/24 z dnia 30 kwietnia...

Mamy to!

W imieniu Zespołu ds. realizacji budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” pragniemy...

Ocena formalna BO 2025 – podsumowanie

Ocena projektów zadań zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego na 2025...

konkurs ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego
AKTUALIZACJA – pierwszy konkurs ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego

WAŻNY KOMUNIKAT Komunikat dotyczy pierwszego otwartego konkursu ofert...

Skontaktuj się z nami

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazani na poniższej liście (w godzinach pracy 8.00-16.00):

Lista pracowników do kontaktu BO 2025

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź
Wydział Inicjatyw Społecznych
tel. 42 663 33 48 / 42 291 97 22 / 42 663 3633 / 42 291 9723

bo@lodzkie.pl