DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI PRZEZ PODMIOTY UPRAWNIONE DO WYKONYWANIA RATOWNICTWA WODNEGO

17 sierpnia 2021

UCHWAŁA NR 733/21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok.

WYŚLIJ SUGESTIĘ