DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ

10 marca 2021

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 178/21 z dnia 9 marca 2021 r. ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” oraz powołania Komisji konkursowej.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Celem zadania publicznego jest: przeprowadzenie zaplanowanych zadań zgodnie z przedmiotowym konkursem w  ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

Najważniejsze informacje o konkursie:

• wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl

• suma środków do rozdysponowania w konkursie – 844 113 zł.

• do kiedy trwa nabór ofert – 31 marca 2021 r.

• do 02.04.2021 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z portalu witkac.pl wraz z załącznikami

• kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – 14 maja 2021 r.

• od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 czerwca 2021 r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2021 r.

WYŚLIJ SUGESTIĘ