III edycja budżetu obywatelskiego na start!

05 marca 2019

26 lutego 2019 r. radni Sejmiku Województwa Łódzkiego jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego „Łódzkie na Plus”, co oznacza, że w 2020 roku już po raz trzeci w ten sposób rozdysponowana zostanie część pieniędzy samorządowych!

Nowy Regulamin Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego zakłada m.in.:
1) Możliwość zgłaszania propozycji zadań w ramach pul powiatowych (wyłącznie zadania nieinwestycyjne) i puli wojewódzkiej (zadania inwestycyjne i remontowe)

Szacunkowy koszt realizacji projektu w ramach puli wojewódzkiej nie uległ zmianie i tak jak w II edycji nie może być niższy niż 100 tys. zł ani wyższy niż 500 tys. zł, natomiast szacunkowy koszt realizacji projektu w ramach puli powiatowej musi zawierać się w zakresie od 5 tys. zł do 40 tys. zł.

2) Uszczegółowienie zakresu tematycznego możliwych do realizacji zadań nieinwestycyjnych

W ramach pul powiatowych mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty zadań:

  • o charakterze sportowym, w tym z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych,
  • dotyczących bezpieczeństwa publicznego,
  • o charakterze turystycznym,
  • z zakresu edukacji ekologicznej,
  • z zakresu ochrony środowiska,
  • z zakresu rehabilitacji zdrowotnej,
  • upowszechniających kulturę w nawiązaniu do historii województwa i pamięci historycznej.

3) Zmniejszenie liczby wymaganych podpisów na listach poparcia dla projektów zadań

Według nowych zasad, projekt zadania powiatowego będzie musiał zostać poparty przez 30 mieszkańców danego powiatu, natomiast projektu zadania wojewódzkiego – 30 mieszkańców województwa.

4) Możliwość oddania głosu na 1 zadanie wojewódzkie i 1 zadanie powiatowe przez pełnoletnich mieszkańców województwa podczas głosowania w formie papierowej poprzez wrzucenie karty do urny w wyznaczonych punktach do głosowania

Zapraszamy do zapoznania się z całością nowego Regulaminu (dostępnego pod linkiem: https://bip.lodzkie.pl/files/684/UCHWA%C5%81Y%20VI%20KADENCJA/56_uch.pdf) oraz bieżącego śledzenia naszej strony i profilu na Facebooku!

WYŚLIJ SUGESTIĘ