Już 10 000 głosów oddanych online

16 października 2017

Mamy już 10 000 głosów oddanych elektronicznie!

W ten weekend padła liczba 10 000 głosów oddanych elektronicznie na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Zachęcamy do dalszej aktywności w tym zakresie. Przypominamy, że elektronicznie można głosować do końca miesiąca, zaś w wersji papierowej do 22 października poprzez wrzucenie głosu do urny do głosowania lub dostarczenie jej korespondencyjnie do Urzędu Marszałkowskiego (liczy się data wpływu do urzędu!).

Urny do głosowania znajdują się w jednostkach samorządów terytorialnych, które nie są otwarte w weekend, prosimy zatem o wrzucenie kart do głosowania maksymalnie do 20 października b.r.