Konkurs ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

15 marca 2024
konkurs ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 roku.

Kontakt telefoniczny odnośnie konkursu: 42 663 33 14, 42 663 33 15, 42 663 33 00, 42 663 35 09, 42 663 33 05


Najważniejsze informacje o konkursie:

Termin składania ofert: do 5 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00
Kwota środków przeznaczona na konkurs: 413 760,00 zł
Termin dokonania wyboru ofert: 31 maja 2024 r.
Okres realizacji zadania: Realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 czerwca 2024 r. i nie może zakończyć się później niż 31 grudnia 2024 r.
Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków: Nie. Oferty należy składać bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z siedzibą: 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, albo przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na powyższy adres. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – niezależnie od daty stempla pocztowego.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu:

I konkurs BO 2024