Konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. 

25 stycznia 2023

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w czwartym otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r., realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

Kwota środków przeznaczona na konkurs to aż 
1 373 186,00 zł.

Celem realizacji zadania jest organizacja wydarzeń wyłonionych podczas głosowania mieszkańców województwa łódzkiego w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Ponadto chodzi o zapewnienie warunków dla powszechnego podejmowania aktywności fizycznej na każdym etapie życia oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

Oferty można składać do 15.02.2023 r.