Kwestie problemowe najczęściej poruszane na spotkaniach informacyjnych

23 czerwca 2017

Podczas spotkań informacyjnych powtarzało się kilka pytań.

Pierwsze dotyczyły wypełniania list poparcia dla propozycji zadania. Przypominamy, że mieszkaniec może podpisać dowolną ilość list poparcia, ale tylko do zadań zgłaszanych do zamieszkiwanego przez niego subregionu. Sugerujemy zebranie większej niż 50 liczby podpisów na wypadek gdyby kilka osób podpisujących się na liście poparcia do zadania pochodziło z innego subregionu niż subregion którego dotyczy zadanie. W przypadku niedostatecznej liczby podpisów na liście poparcia, zgłaszający propozycję zadania proszony będzie o dokonanie uzupełnienia.

Kolejna grupa pytań dotyczyła ponadlokalności. Należy mieć na uwadze, że Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego nie jest budżetem lokalnym, a więc nie mogą w nim być realizowane zadania leżące w kompetencjach gminy lub powiatu. Zgłoszone propozycje muszą dotyczyć zadań dla mieszkańców subregionu do którego są zgłaszane, a nie pojedynczej gminy z tego subregionu.

Ostatnią najczęściej poruszaną kwestią jest konieczność planowania zadań inwestycyjnych tylko na mieniu województwa. Niestety, nie ma możliwości, aby inwestycje przeprowadzane były na mieniu gminy, powiatu, państwowym czy prywatnym. Wykaz mienia znajdą Państwo w zakładce mapa oraz w poniższych  dokumentach.

Wykaz nieruchomości ZNWŁ

Wykaz dróg wojewódzkich

Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego