LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA I LISTA ZADAŃ ODRZUCONYCH – PRZYJĘTA

11 września 2017

Zarząd Województwa Łódzkiego 11 września 2017 r. przyjął ostateczną listę dopuszczonych do głosowania zadań oraz listę zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem) zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego.

Poniżej można zapoznać się z uporządkowaną z uwzględnieniem podziału na subregiony listą 209 pozytywnie zweryfikowanych zadań, spośród których każdy mieszkaniec regionu będzie mógł wybrać w październikowym głosowaniu do trzech najlepszych propozycji. Znajdziemy tam skrócone opisy zadań oraz ich kody, którymi będziemy posługiwać się przy głosowaniu.

Lista została skorygowana w dniu 27 września 2017 r. w związku ze stwierdzoną omyłką (zadaniu PN 152 pierwotnie omyłkowo przypisanemu do subregionu północnego, został nadany kod W296).

Poniżej aktualna:

LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA W I EDYCJI 

Warto zapoznać się też z zasadami głosowania.

Prezentujemy również listę zadań, które niestety nie mogły zostać dopuszczone do głosowania, wraz z uzasadnieniem ich negatywnej oceny.

LISTA ZADAŃ ODRZUCONYCH W I EDYCJI (WRAZ Z UZASADNIENIEM)