Październik rozpoczynamy dobrymi wiadomościami!

01 października 2021

 

W dniu 30 września Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził listę zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok. Wybranych zostało łącznie 110 zadań, w tym 9 wojewódzkich i 101 powiatowych.

W V edycji BO „ŁÓDZKIE NA PLUS” wybierano spośród 200 zadań. W 6 powiatach naszego regionu tj. powiecie bełchatowskim, kutnowskim, łęczyckim, łowickim, łódzkim wschodnim oraz radomszczańskim z racji niewyczerpania środków przypadających na pulę głosowania na projekty zadań powiatowych nie przeprowadzono, a pozytywnie ocenione zadania znalazły się na liście zadań przekazanych do realizacji w roku 2022. Wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego mogli natomiast oddać swój głos na projekt zadania wojewódzkiego (wybierano spośród 24 propozycji).

Łącznie w dniach 28 czerwca – 16 lipca br. do rozmieszczonych w każdym powiecie Łódzkiego urn do głosowania wrzucono 89 730 kart do głosowania.

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego największym zainteresowaniem cieszyły się projekty zadań o tematyce sportowo-turystycznej, upowszechniające kulturę i folklor regionu łódzkiego, ale również o charakterze ekologicznym, prozdrowotnym, dotyczące ochrony środowiska czy bezpieczeństwa publicznego.

 

Pełną listę zwycięskich zadań prezentujemy poniżej!

LISTA ZADAŃ DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO „ŁÓDZKIE NA PLUS” NA 2022 ROK

LISTA UZUPEŁNIAJĄCA ZADAŃ DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO „ŁÓDZKIE NA PLUS” NA 2022 ROK

Wyniki głosowania BO „ŁÓDZKIE NA PLUS” 2022  (zestawienie ilości głosów oddanych na poszczególne projekty biorące udział w głosowaniu)

 

Autorom zwycięskich zadań gratulujemy.