PIERWSZY OTWARTY KONKURS Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W RAMACH BO „ŁÓDZKIE NA PLUS” NA 2021

16 kwietnia 2021

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

Zadanie nr 1: „Dzieciaki walczą z rakiem! Pomoc psychologiczna dla pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej”.

Zadanie nr 2: „Aktywni, uśmiechnięci, zdrowi

Szczegóły ogłoszenia konkursowego w załączeniu.

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie:

dla zadania nr 1 –  40.000,00 zł,

dla zadania nr 2 – 33.650,00 zł

  • termin składania ofert w generatorze wniosków www.witkac.pl do 7 maja 2021 r. do godz. 23:59
  • do 12.05.2021 r. do godziny 16.00 należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8, podpisane potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z portalu witkac.pl
  • rozstrzygnięcie konkursu: do 30 czerwca 2021 r.
  • realizacja zadań: od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
WYŚLIJ SUGESTIĘ