Przedłużenie terminu składania propozycji zadań

28 czerwca 2017

W związku z prośbami mieszkańców zgłaszanymi m.in. podczas spotkań informacyjnych Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu na składanie propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego do 14 lipca 2017 r.

Formularz wraz z listą poparcia należy w terminie:

  • przesłać na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w przypadku przesłania formularza decyduje data wpływu do Urzędu;
  • złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu;
  • przekazać w postaci skanu wypełnionego drogą elektroniczną na adres: bo@lodzkie.pl.