Przedłużony termin składania zadań i kolejne spotkania!

12 kwietnia 2019

Zarząd Województwa Łódzkiego postanowił dzisiaj przedłużyć termin składania projektów zadań do III edycji Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS. Na Państwa propozycje czekamy do 23 kwietnia.

Przypominamy, że zadania można zgłaszać na trzy sposoby:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego
  na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
 • w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego,
 • drogą elektroniczną poprzez przekazanie skanu formularza zgłoszenia wraz
  z załącznikami na adres: bo@lodzkie.pl

O doręczeniu zgłoszenia w terminie decyduje data wpływu.

            W związku z nowym terminem zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego województwa na kolejne dwa spotkania informacyjne, które odbędą się:

 • 15.04.2019 r. o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Wieruszowskiej 17 w Lututowie oraz
 • 17.04.2019 r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 16.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach i zgłaszania zadań!