REHABILITACJA W PLENERZE – ZDROWIE  I UŚMIECH DZIECI W RAFAŁÓWCE

11 sierpnia 2020

Trwa realizacja zadania pt: REHABILITACJA W PLENERZE – ZDROWIE  I UŚMIECH DZIECI W RAFAŁÓWCE

 

 

 

 

W ramach projektu zakupione zostały urządzenia plenerowe służące pogłębieniu rehabilitacji. Na zamontowanym sprzęcie odbywają się zajęcia w zakresu form prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży w formach zabaw i ćwiczeń.  Dodatkowym aspektem wśród uczestników jest wyrobienie nawyku systematycznych ćwiczeń oraz zwrócenie uwagi na swój prawidłowy rozwój. Wartość zadania wyniosła 39 995 zł i zostało finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS.

WYŚLIJ SUGESTIĘ