Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu bezpieczeństwa publicznego

24 maja 2022

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 390/22 z dnia 18 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok.

Celem zadań publicznych jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego, wśród mieszkańców województwa łódzkiego poprzez zwiększenie aktywności społecznej, kształtowanie postaw obywatelskich oraz wyposażenie w sprzęt służący ratowaniu zdrowia i życia mieszkańców.

Zadania publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będą zrealizowane poprzez powierzenie realizacji zadań w formie:

1) nauki zasad jakich należy przestrzegać podczas jazdy rowerem czy hulajnogą, co poprawi bezpieczeństwo na drodze (Małków -stolica tricków);

2) zapoznania uczestników z zasadami bezpiecznego korzystania z otwartych obszarów wodnych, poprzez zwiększenie świadomości na temat zagrożeń jakie niesie środowisko wodne dla organizmu ludzkiego w trakcie wypoczynku oraz uprawiania turystyki wodnej oraz z praktycznym prowadzeniem podstawowych działań ratowniczych w przypadkach wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia na tych obszarach, a także zainteresowaniem społeczeństwa pracą ratowników wodnych, kształtowania właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu w wodzie (1.BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK NAD WODĄ; 2.„Ratownictwo wodne bez tajemnic. Spróbuj sam”. Festyn dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego);

3) zakupu sprzętu, który będzie służył poprawie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach zalodzonych (1.Ratownictwo lodowe – zakup sprzętu ratowniczego do udzielania pomocy, 2.RATUJ NA LODZIE SZYBKO I BEZPIECZNIE);

4) wykształcenia u dzieci i młodzieży nawyków istotnych podczas pobytu na obszarach wodnych i terenach przywodnych w zakresie umiejętności poprawnego zachowania i użycia sprzętu do ratownictwa wodnego oraz użycia defibrylatora (AED) podczas udzielania pomocy osobie potrzebującej (WIEM JAK BEZPIECZNIE ZACHOWAĆ SIĘ NAD WODĄ, POTRAFIĘ UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY ORAZ UŻYĆ DEFIBRYLATORA);

  5) przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniom oraz integracji i aktywizacji uczestników zadania. Zajęcia będą miały charakter rekreacyjny, poznawczy i edukacyjny z elementami profilaktyki zapobiegania wypadkom na wodzie i propagowania ochrony środowiska („Z ratownictwem wodnym bez barier”- przeciwdziałanie marginalizacji i pobudzanie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych).