Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r.

31 maja 2023

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 463/23 w dniu 30 maja 2023 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku.