Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa

22 kwietnia 2022

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 322/22 z dnia 20.04.2022 r. rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus”.