TRZECI OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

17 maja 2021

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 423/21 z dnia 12.05.2021 r. ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa – zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

WYŚLIJ SUGESTIĘ