Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego 2020

02 września 2019

Znamy wyniki trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego. Mieszkańcy dokonali wyboru 121 zadań, które zostaną zrealizowane w 2020 r.

Przypomnijmy, że mieszkańcy mieli do dyspozycji 8 mln zł (w tym 4 mln na pulę wojewódzką i 4 mln na 24 pule powiatowe).

Łącznie mieszkańcy województwa wybrali do realizacji 121 zadań ( w tym 11 z puli wojewódzkiej oraz 110 z puli powiatowych) są to projekty o charakterze m.in:

  • sportowym,
  • turystycznym,
  • historycznym,
  • promujące folklor i kulturę naszego regionu.

Największą liczbę głosów – 11 167 – uzyskało zadanie „Zakup dwóch ambulansów sanitarnych na potrzeby specjalistycznych zespołów Ratownictwa Medycznego w Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie” (zadanie wojewódzkie). Wśród zadań powiatowych największą ilość głosów uzyskało zadanie z powiatu opoczyńskiego pn. „Opoczyńskie dziedzictwem łódzkiego… czyli przedszkolakowi objazdowy kurs tańca ludowego w regionie opoczyńskim” – 4 147 głosów;

W III edycji Budżetu Obywatelskiego oddano 85 300 głosów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą zadań do realizacji w ramach BO 2020r., które mieszkańcy województwa łódzkiego uznali za najistotniejsze dla naszego regionu.