Znamy już regulamin Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego

22 lutego 2017

28 kwietnia 2017 r. radni Sejmiku Województwa Łódzkiego jednogłośnie przyjęli Regulamin Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego.
Po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego wprowadzono do projektu Regulaminu BO WŁ większość zgłoszonych postulatów, najważniejsze z nich to:

1.    Możliwość wyboru miejsca z którym się identyfikujemy
Po zmianach w regulaminie mieszkańcy będą mogli oddawać głosy na inicjatywy
z innych subregionów niż zamieszkiwany. Podyktowane jest to mobilnością mieszkańców łódzkiego. Dzięki temu będą mogli kształtować rzeczywistość bliższą ich miejscu pracy czy wypoczynku, nie tylko tam gdzie mieszkają. Nie zmienia się natomiast kwestia podpisywania list poparcia dla zgłaszanych zadań: można podpisać taką listę (niezbędną do tego aby zadanie mogło się dostać do etapu głosowania) tylko dla subregionu w którym się mieszka. Głosować można zaś w tym subregionie, który się wybierze, nawet jeśli nie jest to ten, który jest zamieszkiwany.
2.    Głosowanie preferencyjne (rangujące)
Wprowadzono mechanizm głosowania preferencyjnego, które pozwala nie tylko wybrać istotne dla mieszkańców projekty, ale także wskazać na istotność ich realizacji (nie każdy z wybranych 3 projektów będzie dla osoby głosującej tak samo ważny). System taki pozwala wybrać zadania lepiej odpowiadające rzeczywistym preferencjom mieszkańców i mieszkanek.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników konsultacji  znajdują się tutaj

Ponadto do projektu Regulaminu BO WŁ radni Sejmiku Województwa Łódzkiego wprowadzili następujące zmiany:
1.    Bez limitu 10 zadań na subregion
Usunięto zapisy mówiące, że do realizacji zostanie przyjętych nie więcej niż 10 zadań, które uzyskały największą liczbę punktów w danym subregionie.
2.    50 podpisów
Do formularza zgłaszający zobowiązany jest dołączyć listę poparcia dla zadania, podpisaną przez co najmniej 50 mieszkańców subregionu, do którego zgłoszono zadanie (wcześniej było 25 podpisów).
3.    Kapituła
Zarząd Województwa Łódzkiego powoła Kapitułę ds. oceny propozycji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, składającą się z radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego, której zadaniem będzie zaopiniowanie wykazu propozycji zadań do budżetu obywatelskiego z informacjami o rekomendacjach.