Budżet obywatelski „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2025 rok

09 lutego 2024

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować, że już 14 lutego rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”! Jej celem będzie wyłonienie zadań, które zostaną zrealizowane przez samorząd województwa łódzkiego w 2025 roku.

Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” w 2025 roku przeznaczono 8 milionów złotych, z czego 25% środków na pulę wojewódzką, a kolejne 75% środków – na zadania w ramach pul powiatowych (co daje 250 tys. zł na każdą pulę).

Zasady ósmej edycji BO nie ulegają zmianom (sprawdź: regulamin budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”).

Projekty zadań będzie można składać w ramach puli wojewódzkiej (projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym) oraz 24 pulach powiatowych (projekty zadań nieinwestycyjnych):

  • o charakterze sportowym, w tym z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych,
  • dotyczące bezpieczeństwa publicznego,
  • z zakresu edukacji ekologicznej,
  • z zakresu ochrony środowiska,
  • z zakresu rehabilitacji zdrowotnej,
  • z zakresu upowszechniania folkloru związanego z Województwem,
  • upowszechniających kulturę w nawiązaniu do historii województwa i pamięci historycznej.

W przypadku zadań wojewódzkich projekty mogą zadań składać wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego, zaś w przypadku powiatowych – mieszkańcy powiatu, do którego puli zgłoszony będzie projekt.

Aby zgłosić projekt zadania należy wypełnić odpowiedni formularz i dołączyć do niego listę poparcia podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców Województwa (pula wojewódzka) albo przez 30 mieszkańców powiatu, do którego puli zgłaszany jest projekt.

 

Formularz zostanie udostępniony na naszej stronie internetowej w dniu rozpoczęcia naboru projektów zadań. 

 

Inicjatywy będzie można zgłaszać do 4 marca.

Zapraszamy!

 

Zapoznaj się z harmonogramem przeprowadzenia budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2025 rok

 

Przydatne dokumenty: