Ogłoszenie konkursów – RCPS

07 lutego 2024
ogłoszenie konkursów RCPS

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ma dla Was garść konkursów z początkiem nowego roku.

Poniżej przedstawiamy część z nich. Po więcej informacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Centrum.

1.Działania na rzecz osób starszych, realizowane poprzez następujące zadania:

Zadanie nr 1 pn. SENIOR Z KULTURĄ I SZTUKĄ ZA PAN BRAT – kwota 40.000,00 zł. –

Zadanie ma na celu organizację warsztatów dla 100 seniorów, mieszkańców powiatu radomszczańskiego.

Zadanie nr 2 pn.: „Pora na seniora” – integracyjno-edukacyjne spotkanie senioralne powiatu tomaszowskiego – kwota 40 000,00 zł.

Zadanie dedykowane jest 100 seniorom, mieszkańcom powiatu tomaszowskiego.

Termin składania ofert: do dnia 23.02.2024 r.

Więcej informacji na stronie Centrum.


2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zadanie nr 1 pn. Rehabilitacja zdrowotna dla osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu zgierskiego – kwota 32.800,00 zł

Zakup aparatu do laseroterapii biostymulacyjnej oraz sonoterapii a także przeprowadzenie cyklu zabiegów.

Zadanie nr 2 pn. Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu brzezińskiego wraz z wykładami – kwota 40.000,00 zł

Organizacja i przeprowadzenie indywidualnej rehabilitacji łącznie dla 52 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu brzezińskiego (dzieci, młodzież, osoby dorosłe).

Zadanie nr 3 pn. Hortiterapia – zielona opieka – kwota 40.000,00 zł

Organizacja i przeprowadzenie aktywnej rehabilitacji hortiterapeutycznej łącznie dla 50 niepełnosprawnych (dzieci, młodzież, osoby dorosłe), w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, mieszkańców powiatu łowickiego.

Termin składania ofert: do dnia 23.02.2024 r.

Więcej informacji na stronie Centrum.


3.Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.(powiat pajęczański)

W zdrowym ciele zdrowy duch – kwota 40.000,00 zł.

Organizacja zajęć dla nie mniej niż 20 dzieci i nie mniej niż 20 dorosłych z powiatu pajęczańskiego.

Termin składania ofert: do dnia 23.02.2024 r.

Więcej informacji na stronie Centrum.


4. Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.(powiat łęczycki).

Zadanie pn. Gminy z pasją – kwota 40.000,00 zł.

Dedykowane jest dzieciom i młodzieży do 18 lat (min. 50 osób) oraz członkom Kół Gospodyń Wiejskich – mieszkańcom powiatu łęczyckiego. Celem jest zapewnienie aktywnego wypoczynku podczas wakacji, dzieciom, młodzieży i dorosłym z terenu powiatu łęczyckiego, w szczególności z terenu gminy Grabów.

Termin składania ofert: do dnia 23.02.2024 r.

Więcej informacji na stronie Centrum.