Konkurs BO „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa

06 lutego 2024


Poszukujemy organizacji pozarządowych, które podejmą się realizacji zadań z zakresu turystyki.

1.Odlotowy Festyn Rodzinny, maksymalna kwota dotacji 40.000,00 zł

Zadanie polega na organizacji pikniku rodzinnego. Jego organizacja przewidziana jest w jeden z weekendów między 1 czerwca a 30 listopada 2024 r. w godzinach 14:00-19:00.

2.Odkrywaj opoczyńskie, maksymalna kwota dotacji 40.000,00 zł

Zadanie polega na stworzeniu przewodnika po powiecie opoczyńskim w formie drukowanej i elektronicznej.

Termin składania ofert: 1 lutego 2024 r. – 23 lutego 2024 r.

Okres realizacji zadania: 1 maja – 31 grudnia 2024 r.

Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków: Tak www.witkac.pl

Termin dokonania wyboru ofert: kwiecień br. 

Komplet niezbędnych informacji znajduje się na stronie.