Czternasty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej w 2024 r. – BO „ŁÓDZKIE NA PLUS”

02 maja 2024
Konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej w 2024 roku

UWAGA – AKTUALIZACJA!

Uchwała zmieniająca w załączniku poniżej.

Ogłoszenie BO 2024 r zał do uchwały 661

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 577/24 z dnia 30 kwietnia 2024 r. ogłosił czternasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2024 r. realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS” oraz powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Najważniejsze informacje o konkursie:

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Forma realizacji zadania: powierzenie
Okres realizacji zadania: 01.07.2024 r. – 31.12.2024 r.
Termin składania ofert: 24.05.2024 r.
Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków: www.witkac.pl
Termin dokonania wyboru ofert: czerwiec 2024 r.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w niniejszym konkursie stanowią kwotę 152 800,00 zł.

 

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Ogłoszenie BO 2024 r_konkurs 14

Załącznik do umowy – oświadczenie dot. dostępności