Certyfikaty dla pomysłodawców z subregionu południowego

18 stycznia 2018

Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, pan Marek Mazur, wręczył w Piotrkowie certyfikaty dla pomysłodawców projektów z subregionu południowego, do którego zalicza się Piotrków Trybunalski oraz powiaty: piotrkowski, bełchatowski, radomszczański i łódzki wschodni. Ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach BOWŁ będzie realizowanych tu sześć inicjatyw: zakup sprzętu ratowniczego dla poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze Zalewu Sulejowskiego (300 000 zł); Szpitalny Zielony Park Rehabilitacyjny na terenie Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (296 300 zł); Folk – Festiwal (147 930 zł); promocja czytelnictwa i bibliotek (69 000 zł); edukacja prozdrowotna poprzez zajęcia ruchowe i wykładowe Aktywny Senior (177 000); Letni Festiwal w Kolegiacie Wolborskiej (16 150 zł).