Konkurs pn. „Beztroskie, terapeutyczne wakacje dla dzieci, które pokonały nowotwór”

04 kwietnia 2023

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na Plus” na 2023 rok, na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego pn. „Beztroskie, terapeutyczne wakacje dla dzieci, które pokonały nowotwór”.

Celem zadania publicznego jest organizacja 7-8 dniowego wyjazdu wakacyjnego dla 8 dzieci, które ukończyły terapię nowotworową w Uniwersyteckim Centrum Pediatrii w Łodzi, celem usamodzielnienia się dzieci poprzez połączenie wypoczynku z działaniami terapeutycznymi. Dzieci wyjadą na wakacje wraz z jednym z rodziców oraz z co najmniej jednym z rodzeństwa (w przypadku uczestników, będących jedynakami, niewykorzystane miejsce może być wykorzystane przez rodzeństwo dziecka pochodzącego z rodziny wielodzietnej). Dzieci (beneficjenci zadania) powinni stanowić część grupy wsparcia, która pracowała już pod okiem specjalistów w ramach jednego programu terapeutycznego czy też jednej grupy wsparcia.

Najważniejsze informacje o konkursie:

•             wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu: www.witkac.pl

•             suma środków do rozdysponowania w konkursie – 39.400 zł

•             maksymalna kwota dofinansowania zadania 39.400 zł

•             do kiedy trwa nabór ofert – do 26.04.2023 r. do godziny 23:59:59

•             do 08.05.2023 r. do godziny 16:00 należy złożyć wydrukowane i podpisane potwierdzenie złożenia oferty w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi

•             rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16.06.2023 r.

•             realizacja zadania musi nastąpić w okresie 01.07.2023 r. – 31.08.2023 r.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.