Konkurs z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

04 kwietnia 2023

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 246/23 z dnia 31 marca 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus” oraz powołania Komisji konkursowej.

Najważniejsze informacje o konkursie:

– oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie  od 4 kwietnia 2023 roku do dnia 28 kwietnia 2023 roku do godz. 23:59:59;

 do dnia 5 maja 2023 roku do godziny 16:00 należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8, podpisane potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl.
O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego);

– rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 21 czerwca 2023 roku;

– do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 5 lipca 2023 roku i kończy nie później niż 31 grudnia 2023 roku.