Konkurs BO „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

21 grudnia 2023

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku – w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok, mających na celu upowszechnianie folkloru związanego z województwem łódzkim oraz upowszechnianie kultury w nawiązaniu do historii województwa i pamięci historycznej.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski składa się w wersji elektronicznej
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 770 000 zł
  • maksymalna kwota dofinansowania zadania – 40 000 zł
  • do kiedy trwa nabór ofert – 05.01.2024 r. do godziny 23:59:59
  • do 11.01.2024 r. do godziny 16:00:00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
  • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – do 29.03.2024 r.
  • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01.04.2024 r. i nie może skończyć się później niż 31.12.2024 r.

Więcej informacji dostępnych na stronie.