Mieszkańcy wybrali!

29 listopada 2018

Wszystko jest już jasne! Znamy wyniki tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego. Mieszkańcy dokonali wyboru, które spośród 155 zadań zostaną zrealizowane w 2019 r.

 

Przypomnijmy, że mieszkańcy mieli do dyspozycji 8 mln zł podzielonych na sześć pul. Na liście zwycięskich zadań znalazło się 40 pozycji. W ramach puli wojewódzkiej zostanie zrealizowanych 5 projektów, w subregionie północnym i południowym – po 6, we wschodnim 7, w zachodnim 8, podobnie jak w subregionie miasta Łodzi. Są to zadania z takich obszarów jak:

  • sport (m.in. obóz sportowy, imprezy dla biegaczy i rowerzystów, turniej bokserski, budowa boiska wielofunkcyjnego),
  • kultura (m.in. festiwale i koncerty muzyczne, pokazy kina plenerowego, warsztaty plastyczne i taneczne, wystawy muzealne, rekonstrukcja bitwy o Tomaszów Mazowiecki),
  • ochrona zdrowia (m.in. wsparcie psychologiczne dla małych pacjentów onkologicznych, zakup nowoczesnych urządzeń medycznych dla pacjentów szpitali wojewódzkich),
  • polityka społeczna (organizacja kolonii i spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży),
  • poprawa bezpieczeństwa (m.in. zajęcia edukacyjno-szkoleniowe dot. bezpieczeństwa nad wodą, udzielania pierwszej pomocy, budowa chodnika czy inteligentnego systemu przejścia dla pieszych).

Największą liczbę punktów uzyskało zadanie „Jesteśmy Młodzi i Piękni Bogactwem swojego Regionu” uzyskując 20 303 punktów.

W II edycji Budżetu Obywatelskiego oddano 87 219 głosów, z czego:

  • do urn wrzucono 68 394 kart (78,42%),
  • pocztą przesłano 191 (0,22%),
  • internetowych głosów odnotowano 18 634 (21,36%).

Z kolei łączna liczba punktów przyznanych wszystkim zadaniom wynosi 372 792.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą zadań, które mieszkańcy województwa łódzkiego uznali za najistotniejsze dla naszego regionu.