Na to czekaliśmy wszyscy!

10 sierpnia 2022

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 9 sierpnia br. przyjął ostateczny wykaz projektów zadań dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 r. 

OSTATECZNY WYKAZ PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO „ŁÓDZKIE NA PLUS” NA 2023 R.

Jednocześnie informujemy, że głosowanie na projekty zadań zgłoszone w ramach następujących pul powiatowych:

 • puli powiatu brzezińskiego,
 • puli powiatu kutnowskiego,
 • puli powiatu łęczyckiego,
 • puli powiatu łódzkiego wschodniego,
 • puli powiatu opoczyńskiego,
 • puli powiatu pajęczańskiego,
 • puli powiatu poddębickiego,
 • puli powiatu radomszczańskiego,
 • puli powiatu skierniewickiego,
 • puli powiatu wieluńskiego,
 • puli powiatu wieruszowskiego,
 • puli powiatu m. Łódź,
 • puli powiatu m. Skierniewice

z racji niewykorzystania kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach ww. pul, nie zostanie przeprowadzone. Autorom wszystkich 49 projektów zadań powiatowych zgłoszonych w ramach ww. pul gratulujemy! Przypominamy, że Mieszkańcy wskazanych powiatów mogą oddawać swoje głosy wyłącznie na projekty zadań wojewódzkich.

Lista pul powiatowych, dla których głosowania w ramach BO „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 r. nie przeprowadza się

W tej edycji budżetu obywatelskiego Mieszkańcy naszego Województwa będą wybierali spośród 16 projektów zadań wojewódzkich, a Mieszkańcy pozostałych 11 powiatów, w których głosowanie na zadania złożone w ramach pul powiatowych zostanie przeprowadzone, będą mieli możliwość zagłosowania na jeden z projektów zadań zgłoszonych w ramach puli powiatu swojego zamieszkania. Łącznie do głosowania dopuszczono 76 projektów zadań powiatowych.

Przypominamy, że głosowanie na projekty zadań w ramach VI edycji BO „ŁÓDZKIE NA PLUS” zostanie przeprowadzone w okresie od 22 sierpnia do 9 września br. 

Przed rozpoczęciem głosowania na naszej stronie pojawi się wykaz punktów, w których będzie można oddać swój głos, a także wzór karty do głosowania obowiązujący w danej edycji.