„Pyszna z natury – Lista Produktów Tradycyjnych Made in Wieluń” – rozstrzygnięcie

03 sierpnia 2022
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 654/22 z dnia 26 lipca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2022 roku pn. „Pyszna z natury – Lista Produktów Tradycyjnych Made in Wieluń” w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok.