Ocena formalna BO 2025 – podsumowanie

03 kwietnia 2024

 

Ocena projektów zadań zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok trwa. Zanim poznamy zestawienia projektów zadań, które według Zespołu ds. realizacji budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” zostaną dopuszczone do głosowania, zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem oceny formalnej:

 

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO BO 2025 SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

WYKAZ PROJEKTÓW ZADAŃ OCENIONYCH NEGATYWNIE W RAMACH BO 2025

LISTA PROJEKTÓW POZOSTAWIONYCH BEZ ROZPATRZENIA W RAMACH BO 2025