Zgłoś projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

Aktualności

Konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w czwartym otwartym konkursie...

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę nam wszystkim spokoju. Niech cisza betlejemskiej stajenki przeniknie do naszych domów i udzieli nam się radość pasterzy i zastępów anielskich z przyjścia na świat samego Boga. Wierzmy, że pobłogosławieni uniesioną ręką Bożej Dzieciny zostaniemy umocnieni w dobrych radach i dobrym bycie, a niepokoje wywołane ludzkimi żądzami zostaną przykryte Bożym pokojem. Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego Iwona Koperska Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego
Wesołych Świąt!

unieważnienie konkursu
Unieważnienie piątego konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 954/22 z dnia 18.10.2022 r. unieważnił...

Sprawdź wyniki głosowania!

Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził listę zadań do realizacji w ramach...

Skontaktuj się z nami

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazani na poniższej liście (w godzinach pracy 8.00-16.00):

Lista pracowników do kontaktu BO 2025

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź
Wydział Inicjatyw Społecznych
tel. 42 663 33 48 / 42 291 97 22 / 42 663 3633 / 42 291 9723

bo@lodzkie.pl