Zgłoś projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

Aktualności

Budżet obywatelski „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2025 rok

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować, że już 14 lutego rusza...

ogłoszenie konkursów RCPS
Ogłoszenie konkursów – RCPS

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ma dla Was garść...

Konkurs BO „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Poszukujemy organizacji pozarządowych, które podejmą się realizacji zadań z zakresu...

Konkurs BO „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert...

Skontaktuj się z nami

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazani na poniższej liście (w godzinach pracy 8.00-16.00):

Lista pracowników do kontaktu BO 2025

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź
Wydział Inicjatyw Społecznych
tel. 42 663 33 48 / 42 291 97 22 / 42 663 3633 / 42 291 9723

bo@lodzkie.pl