łódzkie na plus budżet obywatelski

Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Poniżej znajdą Państwo listę podmiotów, którym przyznano dotacje w ramach...

Konkurs pn. „Pyszna z natury – Lista Produktów Tradycyjnych Made in Wieluń”

Organizacje pozarządowe mogą już składać oferty w ramach konkursu...

185 pomysłów

31 maja zakończyliśmy nabór projektów zadań do budżetu obywatelskiego...

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 390/22 z dnia 18 maja...

Skontaktuj się z nami

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazani na poniższej liście (w godzinach pracy 8.00-16.00):

Kontakty do pracowników

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź
Wydział Inicjatyw Społecznych
tel. 42 291 97 22 / 42 663 33 48

bo@lodzkie.pl