Zgłoś projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

Aktualności

Poznaj szczegóły głosowania!

Jeśli jesteś ciekaw, ile głosów uzyskał Twój autorski projekt...

Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego 2020

Znamy wyniki trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego samorządu województwa...

Zakup specjalistycznego ambulansu dla Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

W ramach zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego –...

Budżet Obywatelski Łódzkie
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 710 w miejscowości Lubanów

Zakończyły się prace w ramach zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż...

Skontaktuj się z nami

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazani na poniższej liście (w godzinach pracy 8.00-16.00):

Lista pracowników do kontaktu BO 2025

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź
Wydział Inicjatyw Społecznych
tel. 42 663 33 48 / 42 291 97 22 / 42 663 3633 / 42 291 9723

bo@lodzkie.pl