Zgłoś projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

Aktualności

rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku
Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.

Uchwałą nr 487/23 z dnia 6 czerwca 2023 r. Zarząd...

rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Beztroskie, terapeutyczne wakacje dla dzieci, które pokonały nowotwór”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 496/23 z dnia 6 czerwca...

Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 432/23 rozstrzyga pierwszy otwarty...

Już wszystko jasne!

Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 30 maja br. przyjął ostateczny wykaz...

Skontaktuj się z nami

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazani na poniższej liście (w godzinach pracy 8.00-16.00):

Lista pracowników do kontaktu BO 2025

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź
Wydział Inicjatyw Społecznych
tel. 42 663 33 48 / 42 291 97 22 / 42 663 3633 / 42 291 9723

bo@lodzkie.pl