Zgłoś projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

Aktualności

Certyfikaty dla pomysłodawców z subregionu południowego

Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, pan Marek Mazur, wręczył...

Konsultacje Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Samorządu...

Łódzkie Mundialito

W Zduńskiej Woli marszałek Witold Stępień wziął udział w lekcji...

Budżet obywatelski integruje

W Romanowie w gminie Błaszki mieszka niespełna 200 osób. Mimo...

Skontaktuj się z nami

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazani na poniższej liście (w godzinach pracy 8.00-16.00):

Lista pracowników do kontaktu BO 2025

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź
Wydział Inicjatyw Społecznych
tel. 42 663 33 48 / 42 291 97 22 / 42 663 3633 / 42 291 9723

bo@lodzkie.pl