Zgłoś projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

Aktualności

Podsumowanie oceny formalnej BO 2024

Zanim poznamy zestawienia projektów zadań, które według Zespołu...

Rozstrzygnięcie czwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej w 2023 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 272/23 z dnia 4 kwietnia...

Konkurs pn. „Beztroskie, terapeutyczne wakacje dla dzieci, które pokonały nowotwór”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert...

Konkurs z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 246/23 z dnia 31 marca...

Skontaktuj się z nami

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazani na poniższej liście (w godzinach pracy 8.00-16.00):

Lista pracowników do kontaktu BO 2025

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź
Wydział Inicjatyw Społecznych
tel. 42 663 33 48 / 42 291 97 22 / 42 663 3633 / 42 291 9723

bo@lodzkie.pl