AKTUALNOŚCI

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Kolejne zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”...

25 03 2021
Konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Poszukujemy realizatorów zadań, które zostały wybrane dzięki głosom...

25 03 2021
Czekamy na Twój pomysł!

Miło nam poinformować, że już dziś rozpoczynamy nabór projektów...

24 03 2021
KONKURS Z ZAKRESU EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO W RAMACH BO – UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 172/21 z dnia 9.03.2021 r....

17 03 2021

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazani na poniższej liście (w godzinach pracy 8.00-16.00):

Kontakty do pracowników

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź
Wydział Inicjatyw Społecznych
tel. 42 291 97 22 / 42 663 33 48

bo@lodzkie.pl

    WYŚLIJ SUGESTIĘ