Zgłoś projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

Aktualności

Konkurs pn. „Beztroskie, terapeutyczne wakacje dla dzieci, które pokonały nowotwór”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert...

Konkurs z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 246/23 z dnia 31 marca...

Podsumowanie naboru projektów zadań do BO 2024

13 marca zakończył się nabór projektów zadań do budżetu...

Profilaktyka wad stóp u dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu pajęczańskiego
Konkurs „Profilaktyka wad stóp u dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu pajęczańskiego”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił II konkurs ofert na realizację zadania...

Skontaktuj się z nami

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazani na poniższej liście (w godzinach pracy 8.00-16.00):

Lista pracowników do kontaktu BO 2025

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź
Wydział Inicjatyw Społecznych
tel. 42 663 33 48 / 42 291 97 22 / 42 663 3633 / 42 291 9723

bo@lodzkie.pl