Pierwsze zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowane!

04 kwietnia 2018

Pacjenci Szpitala Chorób Płuc w Łagiewnikach przy ul. Okólnej korzystają z nowego sprzętu. Sale do rehabilitacji wyposażone zostały w urządzenia do ćwiczeń funkcji ruchowych, poznawczych i językowych. Wszystko dzięki zgłoszeniu tego pomysłu do I edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego.

Zadanie pod nazwą „Narzędzia do kompleksowej rehabilitacji pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej CLChPiR w Łodzi”
w kwocie 30.298 złotych, uzyskało 3.854 głosów mieszkańców województwa.

Projekt dotyczył zakupu  sprzętu  niezbędnego do  rehabilitacji funkcji ruchowych, poznawczych, językowych oraz wykonywania czynności pielęgnacyjnych u pacjentów po uszkodzeniu Ośrodkowego i Obwodowego Układu Nerwowego, przebywających w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. W ramach zadania zakupiono m.in. tablicę do ćwiczeń manualnych – stół do terapii ręki, stoły do ćwiczeń, aparat EKG, system do ćwiczeń funkcji językowych, aparat do ćwiczeń i rehabilitacji stóp, aparat do ćwiczeń stawów skokowych, trener równowagi do ćwiczeń równoważnych.

Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu powrotu pacjenta do zdrowia i możliwości ponownego podjęcia przez niego ról społecznych i realizacji zadań życiowych.

Jest to jedno z dwóch zadań realizowanych przez Szpital w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego. Również Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim oraz Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi realizują zadania wybrane przez mieszkańców Województwa Łódzkiego.

 

    


   


   


   


   


   


   
WYŚLIJ SUGESTIĘ