Ruszył nabór projektów w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego

17 kwietnia 2018

Osiem milionów złotych – na taką kwotę opiewa drugi w historii Łódzkiego budżet obywatelski. Zgłaszać można projekty zadań na skalę całego województwa lub subregionalne. Od 16 kwietnia do 16 maja trwa nabór projektów. Głosowanie rozpocznie się w październiku. To wtedy mieszkańcy zdecydują, które zadania zostaną zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w 2019 roku.

 

Jakie projekty można zgłaszać?

W przeciwieństwie do gminnych budżetów obywatelskich – w skali regionu mniejszy akcent kładziony jest na zadania infrastrukturalne. Zgłaszać można projekty szczególnie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym lub ekologicznym.

 POBIERZ FORMULARZ ZGŁASZANIA ZADAŃ  

Do marszałkowskiego budżetu obywatelskiego można zgłaszać dwa rodzaje projektów – wojewódzkie oraz subregionalne. W przypadku projektów wojewódzkich przewidziano finansowanie na poziomie 100 – 500 tys. zł na projekt, zaś w przypadku subregionalnych 10-300 tys. zł. Zgłoszenia muszą być poparte 50 podpisami mieszkańców.

Konsultowanie projektów

Do końca kwietnia trwają spotkania w regionie – po jednym w każdym powiecie, dodatkowo 21 kwietnia (w sobotę) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 (godz. 10.00-12.00). Przez cały nabór wniosków można konsultować projekty zadań z Wydziałem Dialogu Społecznego (tel. 42 291 97 23 lub bo@lodzkie.pl) oraz z pracownikami merytorycznymi departamentów Urzędu.

Harmonogram marszałkowskiego budżetu obywatelskiego

Do 16 maja trwa nabór wniosków. Można je dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą (liczy się data dostarczenia do Urzędu) lub wysłać skanem na adres bo@lodzkie.pl.

Po zakończeniu naboru projekty będą weryfikowane przez urzędników pod kątem zgodności z regulaminem budżetu obywatelskiego, a także pod względem kosztów realizacji i utrzymania. Do 14 września ma być ogłoszona lista zadań zatwierdzonych do głosowania oraz odrzuconych.

Głosowanie odbędzie się w październiku. Jedna osoba będzie mogła oddać jeden głos na zadanie wojewódzkie oraz maksymalnie 3 głosy na zadania subregionalne przyznając odpowiednio 3, 2 i 1 punkt zadaniom które najbardziej przypadną mieszkańcowi do gustu. Głosować można na zadania subregionalne z różnych subregionów.

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 30 listopada br.

Zapraszamy na portal Facebook: https://www.facebook.com/BudzetObywatelskiLodzkie/

Wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia projektu znajdują się w zakładce „do pobrania„.