GENERATOR FORMULARZA ZGŁASZANIA PROJEKTÓW

26 kwietnia 2018
Budżet Obywatelski Łódzkie

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest teraz jeszcze łatwiejsze!
Można to zrobić za pośrednictwem dostępnego na naszej stronie generatora.

Dzięki skorzystaniu z tego narzędzia nie przekroczymy limitu wyrazów, nie zapomnimy o konieczności wypełnienia wszystkich obowiązkowych punktów. Nie będziemy musieli sami sumować kosztów, a generator dopilnuje, by łączne koszty mieściły się w odpowiednich limitach.

Po wypełnieniu wszystkich sekcji automatycznie tworzymy pliki PDF z formularzem, zatytułowaną listą poparcia, które wystarczy wydrukować, podpisać i przesłać – w terminie do 16 maja!