Podsumowanie oceny formalnej BO 2023

04 lipca 2022
PODSUMOWANIE OCENY FORMALNEJ BO 2023

Ocena merytoryczna w toku… 😊

Zanim jednak przedstawimy Państwu wykazy projektów zadań, które według Zespołu ds. realizacji budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” powinny zostać dopuszczone do głosowania w ramach BO na 2023 rok oraz listę projektów zadań do głosowania niedopuszczonych wraz z uzasadnieniem, zapraszamy do zapoznania się z zestawieniami podsumowującymi etap oceny formalnej. Warto podkreślić, że w tej edycji żaden z projektów zadań nie został oceniony negatywnie 👍 Co więcej, żaden z autorów projektów zadań nie zdecydował się na wycofanie swojej propozycji na tym etapie oceny.

Taka ocena to przyjemność!