Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.

16 czerwca 2023
rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku

Uchwałą nr 487/23 z dnia 6 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus”.